UNIVERSITETSVEJ 2, ROSKILDE

2017 – Den tidligere RUC-lejede ejendom er i forbindelse med etablering af et nyt lejemål for SKAT ombygget og opgraderet. Ombygningen er udført i tre etager med fem fløje pr. etage og omfatter i alt ca. 10.000 m².

Det væsentligste tiltag var ændring af alle kontorafsnit fra cellekontorer til storrumskontorer med tilhørende nye vægge og gulve, tilpasning af eksisterende lofter samt indvendig malerbehandling.

Der er etableret helt ny belysning, nye ventilationsanlæg og tilpasning af CTS-anlæg.

Den ombyggede ejendom er afleveret til den aftalte tid og til alle deltagende parters tilfredshed.

Bygherre - PFA Ejendomme A/S
Administrator - Newsec Datea
Lejer – Bygningsstyrelsen
Bruger - SKAT
Totalrådgiver – Holmsgaard a/s Rådgivende Ingeniører

Dialog​

Hurtig og direkte sparring​

Kvalitet

Professionel styring

Pris

Vi holder vores aftaler

Tid

Kort kommandovej